Putno osiguranje

Za potrebe svojih klijenata, turistička agencija Venera Tours, u saradnji sa osiguravajućim kućom GLOBOS osiguranje, izrađuje polise PZO (putnog i zdravstvenog osiguranja) za putovanja širom sveta...

Putno osiguranje pruža Vam potpunu i pouzdanu zaštitu dok ste na privremenom putovanju i boravku u inostranstvu u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja. Na taj način, potpunu brigu o Vama preuzimamo mi, a Vama preostaje jedino da se prepustite.Da biste Vama i Vašim najbližima u neželjenim situacijama omogućili brzu, efikasnu i profesionalu zaštitu.U slučaju bolesti ill nesrećnog slučaja brigu o Vama preuzimaju profesionalci koji sprovode I nadziru Vaše lečenje i organizuju povratak u zemlju prebivališta.

Troškovi medicinske asistencije u inostranstvu su izuzetno visoki. Kupovinom polise putnog zdravstvenog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja nastale troškove umesto Vas plati osiguravajuća kompanija. Polisa putnog zdravstvenog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite jer ste prethodno obezbedili potpunu i pouzdanu zaštitu.

Koliko smo puta bili u prilici da, nakon kupovine aranžmana ili aviokarte, čujemo pitanje: da li želite da kupite međunarodno putno osiguranje? Većina putnika odgovori – nema potrebe, misleći da baš njima tokom putovanja ne može ništa da se dogodi. Dobrovoljno zdravstveno-putno osiguranje namenjeno je svim našim građanima do 85 godina starosti koji putuju u neku od zemalja potpisnica šengenskog sporazuma.

Domaće obavezno zdravstveno osiguranje koje imamo kao građani Srbije neće nam biti od koristi u inostranstvu. Postoje individualne, grupne ili porodične polise putnog osiguranja. Osiguravajuće kompanije pokrivaju troškove osiguranja u zavisnosti od destinacije na koju putujete i samog rizika putovanja. Svaki osiguranik može sam da snosi troškove koje će kasnije refundirati u unapred predviđenom roku. Ovakva osiguranja su obavezna za dobijanje viza. Na svakoj polisi osiguranja postoji napisan kontakt telefon u slučaj upotrebe.Putnik treba da pozove taj broj telefona i da objasni kakav problem ima.Službenik osiguravajuće kuće će ga dalje uputiti do odgovarajuće medicinske ustanove sa kojom oni imajus klopljen sporazum i da će mu sve potrebne administrativne instrukcije

Triglav Osiguranje
Milenijum Osiguranje