Istanbul 21 - 26. septembar 2021 Turska • Istanbul • Istanbul

Istanbul 21 - 26. septembar  2021 Istanbul 21 - 26. septembar  2021 0 Istanbul 21 - 26. septembar  2021 1
Thumb Thumb 0 Thumb 1

Informacije

 I S T A N B U L

21- 26.09.2021.

      Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom
ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan Polazak u popodnevnim časovima . Noćna vožnja kroz Bugarsku prema Istanbulu.
2. dan Dolazak u Istanbul u popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Kraci odmor. U posle podnevnim casovima fakultativno izlet ,, Istanbul u predvečerje i veče.Povratak u hotel. Noćenje.
3. dan Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Azijskog dela grada. Prelazak sa Evropske na Azijsku stranu Istanbula i vožnja autobusom do Čamlidže - najlepšeg vidikovca na Azijskoj strani Bosfora. Panoramski obilazak i šetnja najbogatijom ulicom Bagdad. Slobodno vreme .Povratak u evropski deo Istanbula .Noćenje.
4. dan Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno vožnja brodom Bosforom izmenu dva kontinenta. . U popodnevnim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – poseta palati Dolma Bahce (poslednja rezidencija otomansih sultana – raskosna palata u stilu baroka) i Vaseljenskoj patrijarsiji . Povratak u hotel Nocenje.
5. dan Doručak. Napuštanje hotela soba do 12h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti šoping i slično. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Bugarsku.
6. dan Dolazak u Srbiju u popodnevnim časovima.

Cena aranzmana : 139 eura hotel ,,Sahinler,,

Cena je data u eurima – plativo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Doplata za 1/1 sobu 30 eur za smestaj u hotelu ,,Sahinler ,,
Doplata za dodatno sediste 50 eur
Doplata za zeljeno sediste 10 eur

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom visoke turističke klase na relacijama navedenim u programu, smeštaj u Istanbulu u hotelu ,,Sahinler ,,3* u 1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC) na bazi 3 noćenja sa doručkom , obilaske prema programu (Istanbul – panorama), troškove organizacije aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: obavezno medjunarodno putno zdravstveno osiguranje, ulaznice, fakultativne izlete.; Doplatu za 1/1 sobu ,doplatu za drugo sediste 50 eur-a, izbor zeljenog sedista - 10eur-a
NAPOMENA: maksimalan broj kofera je 1 po osobi.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (minimum za realizaciju izleta je 30 putnika):Istanbul u predvecerje i vece 15 eur; obilazak Azijskog dela grada 25 eur; vožnja brodom Bosforom – 20 €, Dolma Bahce i Vaseljenska patrijarsija – 30 €

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
NAPOMENA: Turski standardi za hotelsku ishranu se razlikuju od evropskih standarda po obimu i raznovrsnosti. Za razliku od naše i evropske, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom
                                                                                        Organizatror ODISEJ 1995 DOO N. Pazova 

I S T A N B U L

10-15.novembar 2020.

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom

ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

PROGRAM PUTOVANJA:

I dan Polazak u popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Bugarsku prema Istanbulu.

II dan Dolazak u Istanbul u popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Kraći odmor. U posle podnevnim casovima fakultativno izlet ,,Put Sulejmana,, Povratak u hotel. Noćenje.

III dan Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska grada: hipodrom, Sultan Ahmetova džamija (Plava džamija) – najlepša turska džamija, Aja Sofija – najznačajniji vizantijski spomenik, Topkapi dvorac. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

IV dan Doručak. Fakultativno poseta palati Dolma Bahce (poslednja rezidencija otomansih sultana – raskosna palata u stilu baroka) i Vaseljenskoj patrijarsiji. Nakon posete mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Princevskih ostrva.. . Nocenje.

V dan Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili individualni odlazak na Kapali čaršiju/, trgovački centar sa preko 5000 radnji../. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Bugarsku.

VI dan  Dolazak u Srbiju u popodnevnim časovima.

CENA ARANŽMANA: 110 €

Plaćanje se vrši u dinarskoj portivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan uplate .

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- prevoz autobusom visoke turističke klase na relacijama navedenim u programu,

- smeštaj u Istanbulu u hotelu 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC) na bazi 3 noćenja sa doručkom - obilaske prema programu (Istanbul – panorama)

- troškove organizacije aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje (može se izvaditi u agenciji Triglav/Milenijum)

- ulaznice, fakultativne izlete.;

NAPOMENA:maksimalan broj kofera je 1 po osobi.

NAČIN PLAĆANJA:

- 40 % uplate prilikom rezervacije u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS

- ostatak iznosa na najaksnije 10 dana pre polaska ili na 7 (sedam) jedankih mesečnih rata čekovima gađana

zaključno sa 10.04.2021.

Cene fakultativnih izelta po osobi (minimum za realizaciju izleta je 30 putnika):

- Plava džamija, Aja Sofija,Topkapi dvorac – 30 €

- Put Sulejmana - 10 €

- Dolma Bahce i Vaseljenska patrijarsija – 30 €

- Princevska ostrva- 20 €

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

OSTALE NAPOMENE:

- Pasoši putnika (državljana Republike Srbije) moraju biti važeći minimum 6 (šest) meseci od datuma napuštanja Turske.

- Turski standardi za hotelsku ishranu se razlikuju od evropskih standarda po obimu i raznovrsnosti. Za razliku od naše i evropske, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja T.A. VENERA TOURS OTP 101/20 A 25 od 01.02.2020.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom

NAČIN PLAĆANJA:

- 40 % uplate prilikom rezervacije u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS

- ostatak iznosa na najaksnije 10 dana pre polaska ili na 7 (sedam) jedankih mesečnih rata čekovima gađana

zaključno sa 10.04.2021.

PROGRAM PUTOVANJA:

I dan Polazak u popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Bugarsku prema Istanbulu.

II dan Dolazak u Istanbul u popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Kraći odmor. U posle podnevnim casovima fakultativno izlet ,,Put Sulejmana,, Povratak u hotel. Noćenje.

III dan Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska grada: hipodrom, Sultan Ahmetova džamija (Plava džamija) – najlepša turska džamija, Aja Sofija – najznačajniji vizantijski spomenik, Topkapi dvorac. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

IV dan Doručak. Fakultativno poseta palati Dolma Bahce (poslednja rezidencija otomansih sultana – raskosna palata u stilu baroka) i Vaseljenskoj patrijarsiji. Nakon posete mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Princevskih ostrva.. . Nocenje.

V dan Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili individualni odlazak na Kapali čaršiju/, trgovački centar sa preko 5000 radnji../. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Bugarsku.

VI dan Dolazak u Srbiju u popodnevnim časovima.