Andaluzija Španija • Andaluzija

Andaluzija Andaluzija 0 Andaluzija 1 Andaluzija 2 Andaluzija 3
Thumb Thumb 0 Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Informacije

A N D A L U Z I J A

5 dana (4 noćenja sa doručkom – avionom)

11 -15. februar 2024

1. dan BEOGRAD – MALAGA
 Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera Filip Travela u 05.20 sati. Poletanje za Malagu u

07.50 sati (let JU 576). Dolazak u Malagu u 11.25 sati. Odlazak na panoramsko razgledanje grada: luka i plaža Malageta, korida, katedrala,

zamak Gibralfaro koji potiče iz 10. veka i nalazi se na brdu iznad grada, Alkazaba – mavarska palata, rimski teatar, centar grada – ulica

Markes de Larios, Pikasov muzej… smeštaj u hotel. Noćenje.

2. dan MALAGA – MARBELJA – RONDA
Doručak. Fakultativni obilazak Marbelje, poznatog letovališta na mediteranskoj obali. Marbelja,

zbog svog idealnog geografskog položaja, blage klime i reputacije koju ima jedan je od najposećenijih gradova na čuvenoj Costa del Sol.

Nastavak putovanja do Ronde, jednog od najposećenih gradova Andaluzije, udaljenog od Malage oko 100 km. Karakteristična panorama

ovog mesta koje se nalazi iznad dubokog klanca reke El Taho najbolje je vidljiva sa mosta Puente Nuevo, čija je gradnja započela kraljem 18. veka i trajala 42 godine, a koji spaja stari mavarski deo grada i novi deo grada – El Mercadillo. Nezaobilazna je i korida, jedna od nastarijih u Španiji, zatim najbolje očuvano arapsko kupatilo, palata Mondragon, palata mavarskog kralja, gradske kapije i zidine, Trg Dukesa de Parsent– najslikovitiji gradski trg na kome se nalazi crkva Santa Maria… Nakon obilaska, povratak u hotel. Noćenje.

3. dan MALAGA – SEVILJA Doručak. Fakultativni obilazak Sevilje, glavnog grada Andaluzije koji se nalazi u plodnoj dolini reke Gvadalkivir, i

po mnogima jednog od najlepših gradova Evrope: gradska katedrala izgrađena na mestu džamije nakon proterivanja muslimana, Alkazar -stara mavarska palata, Zlatna kula, Gradska kuća, park Marija Luiza koji okružuju mnogi spomenici kulture i muzeji, korida koja datira iz 19.

veka… Katedrala u Sevilji je najveća srednjevekovna i gotska katedrala čija je unutrašnjost bogato ukrašena zlatom. Mnogi elementi džamijesu iskorišćeni za izgradnju, a najpoznatiji je Hiralda – nekadašnji minaret koji je pretvoren u zvonik i predstavlja simbol grada. Katedrala je1987. godine uvrštena u listu svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a, a u katedrali je sahranjen i Kristofer Kolumbo. Slobodnovreme. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan MALAGA – ANTEKERA – GRANADA

Doručak. Odlazak na fakultativni izlet do Antekere. Smeštena na ’’raskršću Andaluzije“, Antekeraje impresivan mali grad, sa više od 50 spomenika i pećina koje datiraju još iz bronzanog doba (najpoznatije Menga i Viera). Obilazak centra grada: palata Najera, manastir Katalinas i palata Markiza La Penja. Nastavak putovanja do Granade. Odlazak na panoramsko razgledanjegrada. Granada je univerzitetski grad koji se nalazi u podnožju planina Siera Nevada, na ušću četiri reke. Poznata je po građevinama koja datiraju iz srednjeg veka, a nastala su pod uticajem mavarskih vladara i dinastija. Posebno je poznata tvrđava Alhambra koja se nalazi na brdu iznad grada a predstavlja kompleks kraljevskih palata, uređenih dvorišta- takozvanih patia i bazena nastalih u doba vladavine dinastije Nasrida, kao i fontana i bogatih vodnjaka bašte Heneralife. Nakon obilaska, povratak u Malagu. Noćenje.

5. dan MALAGA – BEOGRAD
Doručak. Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Transfer na aerodrom. Poletanje za Beograd u 17.50 (let

JU 579). Dolazak u Beograd u 21.00 sati.


CENA PUTOVANJA PO OSOBI: 765 evra

Doplata za jednokrevetnu sobu je 190 evra.


U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:

• Aerodromske takse 50€ (plaćaju se u agenciji i podložne su promeni do polaska na putovanje) • Avio prevoz na relaciji Beograd–Malaga–

Beograd kompanijom Air Serbia • Transfer aerodrom–hotel–aerodrom • 4 noćenja sa doručkom u hotelu kategorije 3* • Panoramsko

razgledanje grada • Usluge vodiča na srpskom jeziku • Troškovi organizacije putovanja

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:

• Fakultativni izleti • Putno zdravstveno osiguranje. Cenovnik na linku

SMEŠTAJ:

Hotel Don Curro 3* https://www.hoteldoncurro.com/en/

Hotel se nalazi na idealnoj lokaciji u centru grada, u šoping zoni i blizu gradskih atrakcija. Udaljen je 500 m od Pikasovog muzeja i Katedrale

u Malagi. Svaka soba ima: kupatilo, klima uređaj, SAT TV, mini bar(uz doplatu), WiFi, sef i fen. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom

(švedski sto)

● Filip Travel zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije

FAKULTATIVNI IZLETI:

● SEVILJA - cena izleta: 110 €

● MARBELJA I RONDA - cena izleta: 90 €

● ANTEKERA I GRANADA - cena izleta: 105 €

● Prijavljivanje za ove fakultativne izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje a plaćanje je u Španiji, isključivo u evrima, u efektivi.

Potrebno je najmanje 20 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih izleti bi mogli da se realizuju uz korekciju cene.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “ANDALUZIJA“:

● Potrebno je najmanje 30 putnika za realizaciju ovog putovanja.

● Uz blagovremeni upit u poslovnicama organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz doplatu.

● Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih

deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne

ispunjavaju ove kriterijume bide vradeni sa granice. Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u period od šest meseci. Bezvizni režim se ne

odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS – Koordinaciona uprava.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate.

Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na

putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.

● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American

Express, Maestro i Dina). 2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak: a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima

10. ili 20. u mesecu); b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih

rata; c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor. 3) Uplatom celokupnog iznosa

platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

U poslovnicama Filip Travela moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača koja pokriva u slučaju potrebe, za sve

vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI FILIP TRAVELA

Organizator putovanja poseduje licencu OTP 113/2021, kategorija licence A, izdata 12.10.2021. godine od strane Registra turizma koji vodi

Agencija za privredne registre R Srbije. Organizator putovanja ima depozit u visini 2.000,00 EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A

u visini 250.000,00 EUR za slučaj insolventnosti i radi naknade štete po polisi osiguranja broj 470000057657 koja važi od 01.10.2023. do

01.10.2024. godine. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod

društva za osiguranje TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd, broj telefona: +381 11 3305100, broj telefaksa: +381 11 3122420, e-mail adresa:

office@triglav.rs, pisanim putem ili telegramom na adresu TRIGLAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Milutina Milankovića 7a ili na e-mail:

office@triglav.rs.

07112023 FILIP TRA

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu 30% od ukupne cene a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje (ili na mesečne rate do 10.maja 2023.god uz deponovane čekove 15 dana pre polaska).

Andaluzija je druga po veličini španska pokrajina koja se nalazi na jugu zemlje. Vladavina Mavara od 8. do 15. veka je ostavila pečat na kulturu i arhitekturu ove regije, a to je naročito vidljivo na građevinama poput tvrđave Alkazar u Sevilji, džamije Meskita u Kordobi ili palate Alhambra u Granadi. Često opevana u operama i opisivana u literaturi 19. veka, Andaluzija predstavlja esenciju Španije. Iako možda suncem okupani pejzaži, stanovnici koji uživaju u siestama i fiestama, gitaristi i toreadori mogu zvučati stereotipno kao opis ove regije, ali istina je da je Andaluzija, uprkos modernizaciji, sačuvala svoju autentičnost i atmosferu koja zavodi i očarava ljude širom sveta.
OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA

● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 176/2021 izdatu 18. novembra 2021. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 30.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja