Andaluzija Španija • Andaluzija

Andaluzija Andaluzija 0 Andaluzija 1 Andaluzija 2 Andaluzija 3
Thumb Thumb 0 Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Informacije

A N D A L U Z I J A

5 dana (4 noćenja sa doručkom – avionom)

26.februar/02.mart 2023.god 

1. dan (nedelja 26.februar 2023.) BEOGRAD-MALAGA-TOREMOLINOS

Sastanak putnika kod INFO PULTA, pored šaltera za check in na aerodromu “Nikola Tesla” u 05,30 h. Let za Malagu (JU 576) u 07.50 h. Sletanje u Malagu u 11.25 h. Odlazak na panoramsko razgledanje grada: luka i plaža Malageta, korida, zamak Gibralfaro koji potiče iz 10. veka i nalazi se na brdu iznad grada, Alkazaba – mavarska palata, rimski teatar, centar grada – ulica Markes de Larios, Pikasov muzej… Transfer do Toremolinosa(pored Malage),smeštaj u Hotel Apartamentos Bajondillo 4*. Noćenje.

2. dan (ponedeljak, 27.februar 2023.) TOREMOLINOS-GRANADA-MARBELJA

Doručak. Slobodan dan za individualno razgledanje grada ili fakultatini celodnevni izlet autobusom za Granadu. Granada je univerzitetski grad koji se nalazi u podnožju planina Siera Nevada, na ušću četiri reke. Poznata je po građevinama koja datiraju iz srednjeg veka, a nastala su pod uticajem mavarskih vladara i dinastija. Posebno je poznata tvrđava Alhambra koja se nalazi na brdu iznad grada a predstavlja kompleks kraljevskih palata, uređenih dvorišta- takozvanih patia i bazena nastalih u doba vladavine dinastije Nasrida, kao i fontana i bogatih voćnjaka bašte Heneralife (fakultativna poseta tvrđavi Alhambri i dvorskih parkova Haralife). Nakon obilaska Granade poseta Marbelji - poznatom mondenskom letovalištu na mediteranskoj obali. Marbelja, zbog svog idealnog geografskog položaja, blage klime i reputacije koju ima jedan je od najposećenijih gradova na čuvenoj Costa del Sol. Povratak u hotel. Noćenje

3. dan (utorak, 28.februar 2023.) TOREMOLINOS - SEVILJA

Doručak. Slobodan dan za individualno razgledanje grada ili fakultatini celodnevni izlet autobusom za Sevilju, glavnog grada Andaluzije koji se nalazi u plodnoj dolini reke Gvadalkivir, i po mnogima jednog od najlepših gradova Evrope: gradska katedrala izgrađena na mestu džamije nakon proterivanja muslimana, Alkazar - stara mavarska palata, Zlatna kula, Gradska kuća, park Marija Luiza koji okružuju mnogi spomenici kulture i muzeji, korida koja datira iz 19. veka… Katedrala u Sevilji je najveća srednjevekovna i gotska katedrala čija je unutrašnjost bogato ukrašena zlatom (ulaz fakultativan). Mnogi elementi džamije su iskorišćeni za izgradnju, a najpoznatiji je Hiralda – nekadašnji minaret koji je pretvoren u zvonik i predstavlja simbol grada. Katedrala je 1987. godine uvrštena u listu svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a, a u katedrali je sahranjen i Kristofer Kolumbo. Slobodno poslepodne. Noćenje.

4. dan (sreda, 01.mart 2023.) TOREMOLINOS - KORDOBA - RONDA

Doručak. Slobodan dan za individualno razgledanje grada ili fakultatini celodnevni izlet autobusom za Korbobu i Rondu. Kordoba je nekadašnja prestonica mavarskog emirata koja je zbog brojnih škola i biblioteka, bila centar kulture i obrazovanja. Centar grada je uvršten u listu svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a, a najpoznatija građevina je džamija-katedrala La Meskita (ulaz fakultativan). Nastavak putovanja do Ronde, jednog od najposećenih gradova Andaluzije, udaljenog od Malage oko 100 km. Karakteristična panorama ovog mesta koje se nalazi iznad dubokog klanca reke El Taho najbolje je vidljiva sa mosta Puente Nuevo, čija je gradnja započela kraljem 18. veka i trajala 42 godine, a koji spaja stari mavarski deo grada i novi deo grada – El Mercadillo. Nezaobilazna je i korida, jedna od nastarijih u Španiji, zatim najbolje očuvano arapsko kupatilo, palata Mondragon, palata mavarskog kralja, gradske kapije i zidine, Trg Dukesa de Parsent – najslikovitiji gradski trg na kome se nalazi crkva Santa Maria… Povratak u hotel. Noćenje.

5. dan (četvrtak, 02.mart 2023.) TOREMOLINOS-BEOGRAD

Doručak. Transfer do aerodroma. Let za Beograd (JU 579) u 14.25h. Sletanje na aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu u 17.35 h.

KRAJ PROGRAMA

CENA PUTOVANJA PO OSOBI: 585,00 eur-a


U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:

• avionski prevoz na relaciji Beograd- Malaga - Beograd (kompanija AIR Serbia)

• aerodromske takse; (iznose trenutno 48 e koje su podložne promeni do samog polaska)

• smeštaj u dvokrevetnim sobama na bazi 4 noćenja sa doručkom u Toremolinosu kod Malage u Hotelu Apartamentos Bajondillo 4*

• transfer aerodrom-hotel-aerodrom

• panoramsko razgledanje grada prema programu

• usluge vodiča na srpskom jeziku

• troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:

*međunarodno zdravstveno putno osiguranje.

FAKULTATIVNI IZLETI:

-Celodnevni izlet autobusom “Sevilja”. Cena – 69 eura (u cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel–Sevilja– hotel, usluge vodiča i troškovi organizacije).

-Celodnevni izlet autobusom “Granada-Marbelja”. Cena – 65 eura (u cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel–Granada-Marbelja–hotel, usluge vodiča i troškovi organizacije ). U cenu nije uključena ulaznica za tvrđavu Alhambra.

-Celodnevni izlet autobusom “Kordoba-Ronda”. Cena – 69 eura (u cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel– Kordoba-Ronda-hotel, usluge vodiča i troškovi organizacije).

 Za realizaciju fakultativnih izleta potrebno je najmanje 20 prijavljenih učesnika. (U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika izleti bi mogli da budu izvedeni uz korigovanje cene).Prijavljivanje za izlete vrsi se prilikom rezervacije arnžmana (u agenciji) I potrebna je kopija prve strane pasoša.

DOPLATE:

● Doplata za 1/1 sobu iznosi 130,00 eur-a

● za smeštaj u 1/3 apartmanima (minimum3 osobe) se uvećava za 35 eur-a po osobi

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE „ANDALUZIJA“

● Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.

● Uz blagovremeni upit u Venera tours, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama I trokrevetnim apartmanima uz doplatu.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnici Organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu.

Važe opšti uslovi putovanja VENERA TOURS, Šabac

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu 30% od ukupne cene a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje (ili na mesečne rate do 10.maja 2023.god uz deponovane čekove 15 dana pre polaska).

Andaluzija je druga po veličini španska pokrajina koja se nalazi na jugu zemlje. Vladavina Mavara od 8. do 15. veka je ostavila pečat na kulturu i arhitekturu ove regije, a to je naročito vidljivo na građevinama poput tvrđave Alkazar u Sevilji, džamije Meskita u Kordobi ili palate Alhambra u Granadi. Često opevana u operama i opisivana u literaturi 19. veka, Andaluzija predstavlja esenciju Španije. Iako možda suncem okupani pejzaži, stanovnici koji uživaju u siestama i fiestama, gitaristi i toreadori mogu zvučati stereotipno kao opis ove regije, ali istina je da je Andaluzija, uprkos modernizaciji, sačuvala svoju autentičnost i atmosferu koja zavodi i očarava ljude širom sveta.
OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA

● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 176/2021 izdatu 18. novembra 2021. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 30.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja