Boka Kotorska NOVA GODINA • Crna Gora

Koncert Zdravka Čolića u Kotoru
Boka Kotorska / Nova godina uz Zdravka Čolića

Boka Kotorska / Nova godina uz Zdravka Čolića

Obilasci Trebinja, Herceg Novog, Perasta , Kotora, Tivta, Budve, Cetnje i manastira Ostrog...