ZIMA - KOPAONIK

Hotel Srebrna lisica ***

Srbija, Kopaonik

HOTEL SREBRNA LISICA ***

Kopaonik - Hotel Srebrna lisica ***

NAČINI USLOVIPLAĆANJA:

 

*        Cenesuizraženeuevrima / plaćanjeu dinarskojprotivvrednostipo srednjemkursu NBSna dan uplate!

*        Prilikomrezervacije,uplaćujese40%odukupnevrednostiaranžmana.Ostatakuratama,najkasnije 20 danaprepočetka korišćenjaaranžmana.

*        Zauplatuaranžmanaucelosti,cenajegarantovanatj.nepodležepromeni.Uslučajuuplatedeladogovorenog aranžmana,uplaćeni iznosje garantovan dokje ostatakdopunogiznosapodložanpromeni.

 

Legende

OTIUSLOVI:

 

*        Cenesuizraženeuevrimaza  pp /po osobi/dnevno / po osobi za 4  pp /      po osobi za 5 pp / po osobiza7 pp.

*        Doplataza ručak650,oo dinarazaodrasle,                                                                zadecudo 12 godina325,oodinara.

*        Za korišćenjepetogilestogležajadoplaćujese60%odnosno 40% dnevne cenepo osobi.

*        Cena pp u sobi za jednu osobu, naplaćuje se pojednoj punoj i 70 % od druge cene.

USLOVIZADECU:

 

*        Zadecu do dve godine(upratnji dveodrasle osobe), boravaksenenaplaćuje.

*        Za decu od dve došest  godina (upratnji dve odrasle osobe ),  naplaćujese   50% od date cene.

*        Za decu od šestdodvanaestgodina (upratnji dveodrasle osobe), napluje se70%od date cene.

Vremenska prognoza Kopaonik
korisne informacije
Putno osiguranje