Istanbul 18-23.avgust 2024. avgust Turska • Istanbul • Istanbul

Istanbul  18-23.avgust 2024. avgust Istanbul  18-23.avgust 2024. avgust 0 Istanbul  18-23.avgust 2024. avgust 1 Istanbul  18-23.avgust 2024. avgust 2 Istanbul  18-23.avgust 2024. avgust 3 Istanbul  18-23.avgust 2024. avgust 4
Thumb Thumb 0 Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Informacije

I S T A N B U L

18/23. avgust 2024.god

autobusom 6 dana/3 noćenja

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan Polazak iz Šapca oko 16h sa parkinga kod Aman marketa (tačno vreme proveriti 2 dana pre polaska). Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti.

2.dan Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: zidine Konstantinopolja, Valensov akvadukt, Zlatni rog, Bosfor, Palata Dolmabahče, Galata most. Smeštaj u hotel. Nakon kraćeg odmora fakultativna šetnja sa vodičem. Šetnja obuhvata pretežno ulicu Ordu, glavnu ulicu starog evropskog dela Istanbula.Upoznavanje sa načinom funkcionisanja javnog gradskog prevoza u Istanbulu. Od znamenitosti videće se Laleli džamija, zgrada državnog Univerziteta u Istanbulu, ostaci Teodosijeve trijumfalne kapije, Bajazitov trg i džamija,robna kuća Morava, Kapali čaršija, Sinan-pašino turbe, Konstantinov stub, nekadašnji antički Hipodrom(danas trg Sultanahmet), Plavu džamija,Aja Sofija (spolja). Šetnja se završava u prvom dvorištu Topkapi palate. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Fakultativno: obilazak Vaseljenske patrijaršije, Gvozdene bugarske crkve svetog Stefana i živopisnog kvarta Balat, poznatog po šarenim stepenicama. Odlazak na vidikovac Pjer Loti, a posle vidikovca obilazak Ejupove džamije u čijoj neposrednoj blizini se nalazi i turbe Mehmed paše Sokolovića. Nastavak ka outlet centru Venecija, koji je replika istoimenog grada. Slobodno vreme za šhoping. U večernjim časovima mogućnost fakultativnog odlaska na tursko veče. Noćenje.

4. dan Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak na krstarenje Bosforskim moreuzom u pratnji lokalnog vodiča. Nakon toga poseta kvartu Ortakoj, najpopularnijem mestu za izlaske na samoj obali Bosfora, a zatim slobodno vreme na Trgu Taksim i glavnoj ulici Istiklal. Slobodno popodne. Fakultativno: u večernjim časovima odlazak u restoran na brodu, sa orijentalnom muzikom uz večeru i neograničeno piće. Noćenje.

5. dan Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativno izlet u azijski deo Istanbula: obilazak Čamlidža džamije, Uskudar, Devojačka kula, Bagdad bulevar i slobodno vreme u Kadikoju – centru azijskog dela grada. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima.Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.

6. dan Dolazak u Šabac u jutarnjim časovima.

Cena aranžmana : 210 eur

Cena je data u eurima – plativo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- prevoz autobusom visoke turističke klase na relacijama navedenim u programu,

- smeštaj u Istanbulu (deo grada Laleli) u hotelu *** u 1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC) na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni doručak)

- obilaske prema program – panoramsko razgledanje grada

- usluge vodiča

- troškove organizacije aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- doplata za jednokrevetnu sobu 75 €

- obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje

- fakultativne izlete

NAPOMENA: maksimalan broj kofera je 1 po osobi.

Prtljag putnika sme da sadrži isključivo stvari za ličnu upotrebu


CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (minimum za realizaciju izleta je 25 putnika):

• Istorijska šetnja Carigradom – 15 €

• Vaseljenska patrijaršija, Balat, Bugarska crkva, Ejup džamija, vidikovac Pjer Loti, Venecia outlet - 20€;

• Krstarenje Bosforom, Ortakoj, Taksim - 25€;

• Tursko veče u restoranu Gar - 35€;

• Azijski deo Istanbula - 25€.

Smeštaj u jednom od hotela:

Gold hotel*** www.goldhotel.com.tr/

Kecik hotel*** kecikhotel.com.tr

Nacin plaćanja: Prilikom rezervacije potrebna je uplata od 30% cene aranžmana a ostatak do 15 dana pre polaska ili na rate do 10.10.2024.god uz deponovane čekove 15 dana pre polaska kao garanciju ili adminastrativna zabrana.

NAPOMENA: Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci od dana ulaska u R. Tursku. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost za ne dobijanje vize i u tom slučaju se smatra da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R. Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Aranžman je rađen na minimum 50 putnika

VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA K.D. VENERA, Šabac