LETO 2018 - RIM

RIM 21/24 oktobar AVIO

Italija, Rim

RIM 21/24 OKTOBAR AVIO Preuzmi PDF

Rim, koji je vekovima bio prestonica najmodnijegcarstva u evropskoj istoriji i mnogo duže duhovno središte katoličkog sveta, sedište grada-države Vatikana, posetioci često opisuju kao poseban i jedinstven. Italijani, takođe, za svoj glavni grad znaju da kažu da je svet za sebe. Trajanje od skoro tri hiljade godina odredilo je prirodu ovog grada, stvarajudi celinu kakva se nigde drugde u svetu ne može nadi. Kao drevno mesto, krcato spomenicima, Rim je muzej na otvorenom. Ali, Rim je i moderan grad u usponu. Ta kombinacija vitalnosti i bogate istorije stvara jedinstven grad. Možda de posetiocu najbolje pomodi da sagleda Rim, ako obrati pažnju na odnos uvek ležernih Rimljana prema gradu. Za njih prošlost i sadašnjost igraju podjednaku ulogu u onome što čini Rim. Pun vibracija savremenog grada, uz pomod nove tehnologije, arhitekture, umetnosti, mode i kulinarskog umeda, Rim neprestano privlači nove putnike. I ostaje popularan kao što je bio u vreme kada su ljudi sa svih strana Rimskog carstva hitali da vide njegov sjaj.


Rim - RIM 21/24 oktobar AVIO
1. dan (nedelja) ŠABAC - BEOGRAD – RIM Transfer iz Šapca. Polazak u 04:30 h ispred hotela Sloboda. Poletanje za Rim u 07.00 sati (let JU 530). Dolazak na aerodrom ‘’Leonardo Da Vinči’’ pored Rima u 08.30 sati. Poludnevno panoramsko razgledanje grada: Trg Venecija, Kampidoljo, Crkva Santa Marija Mađore, Trg Republike, Trg Barberini, tvrđava svetog Anđela i Crkva svetog Petra, Via Veneto, Vila Borgeze, Trg Barberini, „Bocca della Verita“ Transfer do hotela, smeštaj. Popodne , nastavak obilaska grada pešice u pratnji vodiča: Trg Naroda, Španske stepenice, Fontana di Trevi, Panteon, Trg Navona... Povratak u hotel je individualan. Noćenje. 2. dan (ponedeljak) RIM Doručak. Obilazak u pratnji vodiča najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesta na kome je on nastao i na kome su ovekovečene njegove najvede pobede i dostignuda. Nekada središte političkog, religioznog i javnog života. Obilazak uključuje: Koloseum, najvedi rimski amfiteatar, “čudo” inženjerije i graditeljstva Starog sveta koje oživljava atmosferu i pokliče najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima – borbe gladijatora. U mermeru isklesani reljefi trijumfalnih lukova ilustruju osvajačke pohode rimskih imperatora i širenje njihove vlasti i uticaja na teritoriju koja se prostirala od Britanije do Sirije, opravdavajudi naziv “Caput Mundi” (Prestonica sveta); brežuljak Palatino, mesto na kome je, po legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada i koji u narednim vekovima postaje najelitnija rezidencijalna zona, mesto stanovanja rimskih imperatora i uglednih građana; Forum, centar političkog, javnog i komercijalnog života, u okviru koga se nalaze ostaci bazilika, tržnica, sudnica i hramova; Kapitolinski brežuljak, nekadašnji rimski akropolj, simbol neprikosnovenog autoriteta antičkog Rima, za čiji je današnji izgled zaslužan Mikelanđelo. Povratak u hotel individualno. Slobodno vreme. Noćenje. 3. dan (utorak) RIM Doručak. Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu u trajanju od oko 3 sata. U okviru posete obilaze se najznačajniji deo zbirki Vatikanskih muzeja kao što su zbirke antičkih statua, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih mapa iz 16 veka; zatim Sikstinska kapela poznata po tavanici koju je oslikao Mikelanđelo Buonaroti temama iz Starog zaveta; sledi obilazak najveće crkve na svetu - Crkve svetog Petra (odlazak do Vatikana metroom, povratak individualno – slobodno poslepodne. Noćenje. 4. dan (sreda) RIM – BEOGRAD Doručak. Poludnevni fakultativni izlet “Tivoli i poseta kompleksu Vila d’ Este”. Vila se nalazi u gradiću Tivoliju koje je udaljen od Rima oko 30 km i zbog renesansnih ukrasa koji krase ovu Vilu i bašti koje je okružuju, uvrštena je na UNESCO-vu listu svetske baštine. U njoj je živeo kardinal Hipolit II d’Este, potomak slavne porodice Estense koji su vladali Ferarom i Modenom. Palatu krase mnogobrojni mozaici koji predstavljaju slike iz svakodnevnog života. Jedinstvena je zbog više stotina monumentalnih fontana, od kojih su najlepše one koje su izgrađene u baroknom stilu i imitiraju zvukove kao što su cvrkut ptica ili orgulje.. Povratak u Rim planiran između 13-14h. Slobodno vreme do 17:30h kada je planiran transfer do aerodroma. Poletanje za Beograd u 20:50 h (let JU 535). Dolazak u Beograd u 22:25 h Transfer do Šapca.

CENA PUTOVANJA PO OSOBI

 

POLAZAK

 

HOTEL

CENA PO OSOBI

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU

21.oktobar 2018.

Lanac hotela Reali 3*

450 €

105 €


UCENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:  

·         avionskiprevoz na relaciji Beograd - Rim - Beograd (prevoznik Air Serbia) sa uključenim  aerodromskim taksama*

·         smeštaju hotelu kategorije tri zvezdice u centru Rima u zoni Termini na bazi tri nocenja sa doručkom

·         transferiautobusom, od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma u Rimu

·         transferna relaciji Šabac - aerodrom Nikola Tesla - Šabac

·         poludnevnopanoramsko razgledanje grada, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja

·         Poludnevniizlet “Forum i Koloseum”.. (vodič)

 

UCENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:

·         fakultativniizleti za Tivoli i Vatikan

·         međunarodnoputno zdravstveno osiguranje, (može se uraditi u agenciji)

·         gradskataksa- za boravak u hotelu kategorije 3* plaća se 4 eur – isključivo na recepciji hotela.

 

 

SMEŠTAJ  Hoteli iz lanca Raeli (raelihotels.it) sukategorije 3* i nalaze se u zoni stanice Termini, centralnoj gradskoj zoni. Sve sobe su sa telefonom, TV-om, klima uređajem i kupatilom. Doručak - kontinentalni (samoposluživanje). Hotel u kome će grupa boraviti biće poznat 5 dana pred put.  Agencija VENERA zadržavapravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

FAKULTATIVNI IZLETI :

● Poludnevnafakultativna poseta Vatikanu.  Cena: 37evra (ulaznica+ vodič na srpskom jeziku sa slušalicama)

● Poludnevnifakultativni izlet autobusom - Tivoli. Cena: 38 evra (ulaznica, vodič i prevoz autobusom).

● Ulaznica zaKoloseum iznosi 16 eur – kupuje se individualno na licu mesta

● Prijavljivanjeza izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Italiji, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 17 prijavljenih učesnika za realizaciju ovog izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene

 

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “RIM”

 ● Potrebno je najmanje 17 putnika za realizacijuovog putovanja.

 ● Uz blagovremeni upit u agenciji VENERA ,postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem

 

USLOVII NAČIN PLAĆANJA:

·          Cena putovanja iskazana je u evrima,  a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, poprodajnom kursu

 AIK banke , na dan uplate.

·         Prilikomprijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% aranžmana.

Preostalih 60%aranžmana moguće je platiti i čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu) ili putem administativne zabrane zaključno sa 10.02.2019.


Legende

OPŠTENAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI AGENCIJE VENERA:

 Venera K.D.  zadržava pravo da, u slučaju izmene ceneprevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja agencija Venera, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 301/2010 izdatu 17. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0050/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA T.A.VENERA ŠABAC


Vremenska prognoza Rim
korisne informacije
Putno osiguranje