LETO 2018 -

ANDALUZIJA

Španija,

ANDALUZIJA Preuzmi PDF

Andaluzija je druga poveličini španska pokrajina koja se nalazi na jugu zemlje. Vladavina Mavara od 8. do 15. veka je ostavila pečat na kulturu i arhitekturu ove regije, a to je naročito vidljivo na građevinama poput tvrđave Alkazar u Sevilji, džamije Meskita u Kordobi ili palate Alhambra u Granadi. Često opevana u operama i opisivana u literaturi 19. veka, Andaluzija predstavlja esenciju Španije. Iako možda suncem okupani pejzaži, stanovnici koji uživaju u siestama i fiestama, gitaristi i toreadori mogu zvučati stereotipno kao opis ove regije, ali istina je da je Andaluzija, uprkos modernizaciji, sačuvala svoju autentičnost i atmosferu koja zavodi i očarava ljude širom sveta.


- ANDALUZIJA

CENA PUTOVANJA PO OSOBI:  900eur 

(za rezervacije do 29.avgusta)  Plaćanje na  11 rata-do juna 2019.

za rezervacije nakon 29.avgusta cena aranžmana se uvećava za 90 eur


1. dan  (subota, 03.novembar 2018.) ŠABAC–BEOGRAD-CIRIH– MALAGA Sastanak putnika ispred hotela Sloboda u Šapcu u 06:45 h. Autobuskiprevoz aerodroma Nikola Tesla u Beogradu. Poletanje za Malagu u 09:25sati.  Sletanje u Cirih u 11:20 h.Poletanje iz Ciriha za Malagu u 13:05. Sletanje u Malagau u 15:45 .  Odlazak na panoramsko razgledanje grada: lukai plaža Malageta, korida, zamak Gibralfaro koji potiče iz 10. veka i nalazi se na brdu iznad grada, Alkazaba – mavarska palata, rimski teatar, centar grada – ulica Markes de Larios, Pikasov muzej… Transfer do apartmanskog kompleska Bajondillou Toremolinosu,pored Malage. Smeštaj. Noćenje.

2. dan (nedelja, 04.novembar 2018.) MALAGA –GRANADA – MALAGA Doručak.Odlazak na panoramsko razgledanje Granade sa posetom Alhambri ibaštama Heneralife. Granada je univerzitetski grad koji se nalazi u podnožju planina Siera Nevada, na ušću četiri reke. Poznata je po građevinama koja datiraju iz srednjeg veka, a nastala su pod uticajem mavarskih vladara i dinastija. Posebno je poznata tvrđava Alhambra koja se nalazi na brdu iznad grada a predstavlja kompleks kraljevskih palata, uređenih dvorišta- takozvanih patia i bazena nastalih u doba vladavine dinastije Nasrida, kao i fontana i bogatih voćnjaka bašte Heneralife. Nakon obilaska, povratak u Malagu. Noćenje 

3. dan (ponedeljak, 05.novembar2018.)MALAGA – MARBELJA – RONDA – SEVILJA Doručak.Polazak za Rondu sa usputnom posetom Marbelji, poznatom mondenskom letovalištu na mediteranskoj obali. Marbelja, zbog svog idealnog geografskog položaja, blage klime i reputacije koju ima jedan je od najposećenijih gradova na čuvenoj Costa del Sol. Nastavak putovanja doRonde, jednog od najposećenih gradova Andaluzije, udaljenog od Malage oko 100 km. Karakteristična panorama ovog mesta koje se nalazi iznad dubokog klanca reke El Taho najbolje je vidljiva sa mosta PuenteNuevo, čija je gradnja započela kraljem 18. veka i trajala 42 godine, akoji spaja stari mavarski deo grada i novi deo grada – El Mercadillo. Nezaobilazna je i korida (ulaz fakultativan), jednaod nastarijih u Španiji, zatim najbolje očuvano arapsko kupatilo, palata Mondragon, palata mavarskog kralja, gradske kapije i zidine, Trg Dukesa de Parsent – najslikovitiji gradski trg na kome se nalazi crkva Santa Maria… Nakon obilaska, nastavak putovanja ka Sevilji. Po dolasku, smeštaj u hotel SevillaMacarena****. Noćenje.

4. dan (utorak, 06.novembar2018.)SEVILJA Doručak.Obilazak Sevilje, glavnog grada Andaluzije koji se nalazi u plodnoj dolini reke Gvadalkivir, i po mnogima jednog od najlepših gradova Evrope: gradska katedrala izgrađena na mestu džamije nakon proterivanja muslimana, Alkazar - stara mavarska palata, Zlatna kula, Gradska kuća, park Marija Luiza koji okružuju mnogi spomenici kulture i muzeji, korida koja datira iz 19. veka… Katedrala u Sevilji je najveća srednjevekovna i gotska katedrala čija je unutrašnjost bogato ukrašena zlatom (ulaz fakultativan). Mnogi elementi džamije su iskorišćeni za izgradnju, a najpoznatiji je Hiralda – nekadašnji minaret koji je pretvoren u zvonik i predstavlja simbol grada. Katedrala je 1987. godine uvrštena u listu svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a, a u katedrali je sahranjen i Kristofer Kolumbo. Slobodno poslepodne. Noćenje.

5. dan (sreda, 07.novembar2018.)SEVILJA – KORDOBA – MALAGADoručak. Polazak za Kordobu, nekadašnjuprestonicu mavarskog emirata koja je, zbog brojnih škola i biblioteka, bila centar kulture i obrazovanja. Centar grada je uvršten u listu svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a, a najpoznatija građevina je džamija La Meskita (ulaz fakultativan). Nakon obilaska, polazak za Malagu. Smeštaj u apartmanski kompleks Bajondillo u Toremolinosu pored Malage. Noćenje.  

6. dan (četvrtak, 08.novembar 2018.)MALAGA –FRANKFURT -BEOGRAD- ŠABAC Doručak. Transfer na aerodrom. Poletanje za Frankfurt u13:30. Sletanje u Frankrut u 16:30 h. Presedanje u Frankfurtu (čeka se 5h i 20 min). Poletanje za Beograd u 21:50 h. Sletanje na aerodrom u Beograd u 23: 35 h. Sledi  transfrer  za Šabac . U Šabac stižemo u kasnim večernjimsatima (iza ponoći). KRAJ PROGRAMA

Legende

U CENU PUTOVANJA JEUKLJUČENO:

·         prevoz na relaciji Beograd – Malaga –Beograd prevoznik Lufthanza iSwiss air),

·         aerodromske takse iprtljag do 8 kg

·         smeštaj udvokrevetnim i trokrevetnim sobama  (3noćenja sa doručkom u Toremolinosu kod Malage,

 2 noćenja sa - doručkom u hoteluu Sevilji),

·         transferi autobusomod Šapca do aerodroma u Beogradu i nazad, kao i transferi u Španiji prema programu,

·         panoramskorazgledanje gradova prema programu,

·         obilazak  Alhambre i Heneralife u Granadi (cena 40 eur iobuhvata: ulaznicu na lokalitet, vođenje grupe od strane lokalnog vodiča)

·         usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:

·         boravišna taksa zastarije od 13 godina, 1 eur po noći po osobi (plaća se na recepciji hotela),

·         ulaznice nalokalitetima i posete koje nisu navedene kao uključene;

·         međunarodnozdravstveno putno osiguranje.

·         doplata začekiranje  velikog prtljaga od 23 kg /30eur po osobi I po pravcu/

·         doplata zajednokrevetnu sobu – 205 eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu AIK banke na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 20% cene a najkasnije 15dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja ili se deponuju čekovi (administrativna zabrana) 

do 10.juna 2019.godine. 

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnici Organizatora putovanja moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju. 

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA 

● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 301/2010 izdatu 17. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja.

VENERA TOURS, ŠabacVremenska prognoza
korisne informacije
Putno osiguranje