Hotel Medical & Spa Čigota*** - Zlatibor Srbija • Zlatibor

Hotel Medical & Spa Čigota*** - Zlatibor Hotel Medical & Spa Čigota*** - Zlatibor 0 Hotel Medical & Spa Čigota*** - Zlatibor 1 Hotel Medical & Spa Čigota*** - Zlatibor 2 Hotel Medical & Spa Čigota*** - Zlatibor 3 Hotel Medical & Spa Čigota*** - Zlatibor 4 Hotel Medical & Spa Čigota*** - Zlatibor 5 Hotel Medical & Spa Čigota*** - Zlatibor 6 Hotel Medical & Spa Čigota*** - Zlatibor 7 Hotel Medical & Spa Čigota*** - Zlatibor 8 Hotel Medical & Spa Čigota*** - Zlatibor 9 Hotel Medical & Spa Čigota*** - Zlatibor 10
Thumb Thumb 0 Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7 Thumb 8 Thumb 9 Thumb 10

Informacije

Hotel Medical & Spa “Čigota” *** nalazi se na 300m od centra Zlatibora, na uzvišenju iznad jezera, na prostoru od 8000 metara kvadratnih, okružen šumom jela i borova, stazama za šetnju na nadmorskoj visini od 1000m te ga smatraju vazdušnom banjom. Zaklonjen je od svih prometnih puteva i gužve. Raspolažemo sa 100 ležajeva u renoviranim 1/4 i 1/5 sobama za decu, a za učitelje u 1/2 i 1/3 sobama na istom spratu sa decom , kao i sa više restorana sa odličnom kuhinjom (jedan će se koristiti za ishranu dece).Deca će biti smeštena u hotelskom delu.Ima idealne uslove za raznovrstan rekreativni odmor i nastave u prirodi: zatvoreni poluolimpijski bazen na svakodnevnom korišćenju (dubine 110cm, sa spasiocem i učiteljem plivanja), salu za zabavu, fitnes salu, teretanu i otvorene sportske terene za male sportove, više učionica za odvijanje nastave kako u zatvorenom tako i natkrivene učionice na otvorenom...

Smeštaj grupa za rekreativnu nastavu nalaziće se u hotelskom delu centra, odvojeno od medicinskog.

NAČIN PLAĆANJA -Plaćanje na jednake mesečne rate zaključno do 30.marta 2023.godine. Prva rata – avans prilikom potvrde rezervacije u iznosu od 30% predračuna uz obavezno poštovanje mesečnih uplata. Za rate koje dospevaju nakon korišćenja usluge, obavezna je menica, menično ovlašćenje i karton deponovanih potpisa.

Molimo Vas da obratite pažnju prilikom sklapanja ugovora na krajnji rok za najavu grupe. Garancija popune iznosi 90% od najavljenog broja ležaja. Davalac usluga može jednostrano raskinuti ugovor u slučaju nepoštovanja dinamike uplate avansa pisanim putem, sa otkaznim rokom od 15 dana pre početka korišćenja usluga.U slučaju raskida ugovora po ovom osnovu Davalac usluga zadržava 30% uplaćenog avansa Korisnika usluga. U slučaju da odustanete od korišćenja traženih usluga nakon uplate avansa, K.D.Venera ima prava da uplaćena sredstva zadrži u vidu naknade štete, bez prava da za uplaćena sredstva tražite druge usluge.

VAŽE OPŠTI USLOVI I PROGRAM PUTOVANJA T.A.»VENERA»K.D.ŠABAC