,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA Srbija • Gornja Trepča

,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA ,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA 0 ,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA 1 ,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA 2 ,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA 3 ,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA 4 ,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA 5 ,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA 6 ,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA 7 ,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA 8 ,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA 9 ,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA 10
Thumb Thumb 0 Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7 Thumb 8 Thumb 9 Thumb 10

Informacije

,,SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU“ GORNJA TREPČA

https://atomskabanja.rs/cenovnik/

DECA DO 7 GODINE GRATIS AKO KORISTE LEŽAJ są DVA PRATIOCA/

ZA DECU DO 7 GODINA UKOLIKO KORISTE SAMOSTALNI LEŽAJ PLAĆAJU 50% OD CENE PANSIONA

Članom 7.Odluke o boravišnoj taksi broj 06- 39/2020-I od 21. i 22.maja 2020.godine propisano je koja lica ne plaćaju boravišnu taksu. Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 7 do 15 godina starosti. Lica iz stava 1. ovog člana (članska karta, potvrda škole odnosno organizatora radnih, istraživačkih i ekoloških akcija, uput lekarske komisije i drugo) U računu se posebno iskazuje oslobađanje od plaćanja boravišne takse.U slučaju značajnijih promena na tržištu i promena cena elemenata kalkulacije zadržavamo pravo korekcije cena neuplaćenog dela aranžmana.

ZA BORAVAK PREKO 40 DANA ODOBRAVA SE 20% POPUSTA NA SMEŠTAJ, ISHRANU I TERAPIJE ZA LICA KOJA PLAĆAJU SOPSTVENIM SREDSTVIMA

MOGUĆNOST PLAĆANJA:

- PLATNIM KARTICAMA: Dina Card, Visa,

Visa-elektron,Master Card, Maestro,

American express

-ČEKOVIMA GRAĐANA NA 6 RATA.